ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หีบศพ"

เพิ่มขึ้น 10 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 8060178 สร้างโดย 110.164.158.74 (พูดคุย)
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8060178 สร้างโดย 110.164.158.74 (พูดคุย))
ป้ายกำกับ: ทำกลับ
'''''หีบศพบรรดาศักดิ์(ประเทศไทย)''''' พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบศพพระราชทาน สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
 
- '''หีบทองลายสลักทึบ''' สำหรับ ขุนนาง(ชั้น พระยา - พระยาโต๊ะทอง) , ผู้[[หม่อมเจ้า]]ที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]]หรือ [[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] และ [[ทุติยดิเรกคุณาภรณ์]] , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ไม่ถึงชั้นสายสะพาย [[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]](พระราชทานฉัตรเบญจาประกอบเกียรติยศเพิ่ม) , บิดามารดาของผู้ดำรงตำแหน่ง ([[นายกรัฐมนตรีเจ้าจอมมารดา]] , หรือ[[ประธานองคมนตรีเจ้าจอม]] , [[องคมนตรีพระราชาคณะ]](ชั้นเทพ , [[ประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]] , [[ประธานวุฒิสภา]] , [[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]] , [[ประธานศาลฎีกา]]ราช และ [[รัฐมนตรี]] ต้องถึงแก่กรรมขณะบุตร-บุตรีดำรงตำแหน่งสามัญ) (พระราชทานฉัตรเบญจาเป็นเกียรติยศเพิ่ม)
 
- '''- หีบทองทึบลายสลัก''' สำหรับ หม่อมเจ้าขุนนาง(ชั้น พระ - พระยาโต๊ะทอง) , ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] [[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] และ [[ทุติยดิเรกคุณาภรณ์]] , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ไม่ถึงชั้นสายสะพาย [[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]](พระราชทานฉัตรเบญจาประกอบเกียรติยศเพิ่ม) , เจ้าจอมบิดามารดาหรือเจ้าจอมของผู้ดำรงตำแหน่ง ([[นายกรัฐมนตรี]] , พระราชาคณะ(ชั้นเทพ[[ประธานองคมนตรี]] ,ราช [[องคมนตรี]] , [[ประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]] , [[ประธานวุฒิสภา]] , [[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]] , [[ประธานศาลฎีกา]] และ สามัญ[[รัฐมนตรี]] ต้องถึงแก่กรรมขณะบุตร-บุตรีดำรงตำแหน่ง) (พระราชทานฉัตรเบญจาเป็นเกียรติยศเพิ่ม)
 
- '''หีบกุดั่น''' สำหรับ ขุนนาง(ชั้น พระ ที่มีเชื้อสายจีน) , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[ตติยจุลจอมเกล้า]]
130,840

การแก้ไข