ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐประหารพระเจ้าโจมอ"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ความขัดแย้งทางทหาร |combatant1 = โจมอ |combatant2 = สุมาเจียว |...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ความขัดแย้งทางทหาร |combatant1 = โจมอ |combatant2 = สุมาเจียว |...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม