ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรอบอ้างอิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{กลศาสตร์ดั้งเดิม |แนวคิดมูลฐาน}}
ในวิชา[[ฟิสิกส์]] '''กรอบอ้างอิง''' ({{lang-en|frame of reference}}) ประกอบด้วยระบบพิกัดนามธรรมและชุดจุดอ้างอิงกายภาพซึ่งกำหนด (ระบุตำแหน่งและกำหนดทิศทาง) ระบบพิกัดและวางมาตรฐานการวัดได้อย่างเดียว
 
148,317

การแก้ไข