ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์ไทย–เยอรมนี"

== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{Commonscat|Relations of Germany and Thailand|ความสัมพันธ์เยอรมนี-ไทย}}
*[https://tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/17170/15474 คัททิยากร ศศิธรามาศ. “บทบาทของ ดร.รูดอล์ฟ อาสมีส ทูตเยอรมันประจำกรุงเทพมหานครกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนี พ.ศ. 2468-2475.” ''วารสารศิลปศาสตร์'' (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556), น. 50-61.]
* [http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Laenderinformationen/01-Laender/Thailand.html Auswärtiges Amt – Thailand] Daten zu den deutsch-thailändischen Beziehungen (engl.)
* Andreas Stoffers: ''Im Lande des weißen Elefanten: die Beziehungen zwischen Deutschland und Thailand von den Anfängen bis 1962''. Deutsch-Thailändische Gesellschaft, Bonn 1995, ISBN 3923387210.
* [[หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย]]: ''History of the Thai-German relations (from the files of the Thai Embassy in Bonn and the German Ministry of Foreign Affairs)''. กรุงเทพฯ: เฉลิมนิจ 2521.
ผู้ใช้นิรนาม