ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาซิโดเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''มาซิโดเนียแมซิโดเนีย''' ({{lang-en|Macedonia}}) อาจหมายถึง
__NOTOC__
'''มาซิโดเนีย''' อาจหมายถึง
* [[สาธารณรัฐมาซิโดเนีย]] ประเทศสมัยใหม่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป
* [[มาซิโดเนีย (กรีซ)]] ภูมิภาคหนึ่งของประเทศกรีซ
* [[มาซิโดเนีย (เขต)]] เขตทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์อันรวมถึงสองรายการข้างต้น และบางส่วนของประเทศบัลแกเรีย อัลเบเนีย คอซอวอและเซอร์เบีย
* [[ภาษามาซิโดเนีย]]
 
==ดินแดนป้จจุบัน==
; ประวัติศาสตร์
* [[ราชอาณาจักรมาซิโดเนีย]] อีกชื่อหนึ่งว่า มาซีดอน พระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พระเจ้าฟิลิปที่ 2 และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
* [[มาซิโดเนีย (จังหวัดโรมัน)]] จังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิโรมันตอนต้น
* [[มุขมณฑลมาซิโดเนีย]] หน่วยการปกครองหนึ่งในสมัยโรมันตอนปลาย
* [[มาซิโดเนีย (จังหวัดไบแซนไทน์)]] จังหวัด (theme) หนึ่งของจักรวรรดิไบแซนไทน์
* [[รัฐอิสระมาซิโดเนีย]] รัฐหุ่นเชิดที่ฝ่ายอักษะเสนอระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
* [[สาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย]] สาธารณรัฐองค์ประกอบหนึ่งของอดีต[[สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย]] (2487–2534) และรัฐก่อนหน้าสาธารณรัฐมาซิโดเนีย
 
* [[สาธารณรัฐแมซิโดเนีย]]
{{แก้กำกวม}}
* [[แมซิโดเนีย (กรีซ)]]
** [[แมซิโดเนียตะวันตก]]
** [[แมซิโดเนียกลาง]]
** [[แมซิโดเนียตะวันออกและเทรซ]]
* [[แมซิโดเนีย (ภูมิภาค)]]
 
==ดินแดนโบราณ==
* [[ราชอาณาจักรมาเกโดนีอา]]
* [[แมซิโดเนีย (มณฑลโรมัน)]]
* [[มุขมณฑลแมซิโดเนีย]]
* [[แมซิโดเนีย (ทีม)]]
* [[รัฐอิสระแมซิโดเนีย]]
* [[สาธารณรัฐสังคมนิยมแมซิโดเนีย]]
 
{{disambiguation|geo|ship}}
14,901

การแก้ไข