ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ"

Setawut ย้ายหน้า ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น ไปยัง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ในฐานะที่จบเศรษฐศาสตร์ ถ้าใช้ตามราชบัณฑิตฯ มันเกิดความกำกวม
(Horus ย้ายหน้า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไปยัง ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น ทับหน้าเปลี่ยนทา...)
(Setawut ย้ายหน้า ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น ไปยัง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ในฐานะที่จบเศรษฐศาสตร์ ถ้าใช้ตามราชบัณฑิตฯ มันเกิดความกำกวม)
29,998

การแก้ไข