ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

เรียบเรียงคำให้ถูกต้อง
(เรียบเรียงคำให้ถูกต้อง)
|head_label = เลขาธิการราชวิทยาลัย
|head = ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/027/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๗ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ </ref>
| chairman = [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี|ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารกุมารี]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/218/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๑๘ ง พิเศษ หน้า ๙ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ </ref>
| colours = <span style="color:orange">██</span> [[สีส้ม]]
| ที่ตั้ง = เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10210
5,630

การแก้ไข