ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริญญาเอก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ปริญญาเอก''' ({{lang-en|doctorate}}) เป็น[[ปริญญา]]วิชาการหรือวิชาชีพซึ่งในประเทศส่วนใหญ่ให้ผู้ถือมีคุณสมบัติสอนในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาเฉพาะของปริญญานั้น หรือทำงานในวิชาชีพเฉพาะ ในบางประเทศ ปริญญาสูงสุดในสาขาหนึ่ง ๆ เรียก ปริญญาสูงสุด (terminal degree) คำว่า "doctorate" มาจาก[[ภาษาละติน]] docere หมายถึง "สอน"
 
{{ปริญญาทางวิชาการ}}
[[หมวดหมู่:ระดับปริญญา]]
 
[[หมวดหมู่:ปริญญาเอก]]
[[หมวดหมู่:ระดับปริญญาเอก| ]]
ผู้ใช้นิรนาม