ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Onairyear"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align="center" | [[:Category:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศในคริสต์ทศวรรษ {{#expr: ((({{{1}}}{{{2}}}{{{3}}}-543 -5)/10 round 0) *10)-10}}|คริสต์ทศวรรษ {{#expr: ((({{{1}}}{{{2}}}{{{3}}}-543 -5)/10 round 0) *10)-10}}]] — [[:Category:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศในคริสต์ทศวรรษ {{#expr: (({{{1}}}{{{2}}}{{{3}}}-543 -5)/10 round 0) *10}}|คริสต์ทศวรรษ {{#expr: (({{{1}}}{{{2}}}{{{3}}}-543 -5)/10 round 0) *10}}]] — [[:Category:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศในคริสต์ทศวรรษ {{#expr: ((({{{1}}}{{{2}}}{{{3}}}-543 -5)/10 round 0) *10)+10}}|คริสต์ทศวรรษ {{#expr: ((({{{1}}}{{{2}}}{{{3}}}-543 -5)/10 round 0) *10)+10}}]]
|-
| align="center" | [[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{#expr:{{{1}}}*10+({{{2}}}2-1)}}9|◄◄]] <nowiki>|</nowiki> [[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}30|{{{1}}}{{{2}}}30]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}41|{{{1}}}{{{2}}}41]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}52|{{{1}}}{{{2}}}52]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}63|{{{1}}}{{{2}}}63]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}74|{{{1}}}{{{2}}}74]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}85|{{{1}}}{{{2}}}85]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}96|{{{1}}}{{{2}}}96]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{#expr:{{{1}}}*10+{{{2}}}+1}}07|{{#expr:{{{1}}}*10+{{{2}}}+1}}07]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{#expr:{{{1}}}*10+{{{2}}}+1}}18|{{#expr:{{{1}}}*10+{{{2}}}+1}}18]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{#expr:{{{1}}}*10+{{{2}}}+1}}29|{{#expr:{{{1}}}*10+{{{2}}}+1}}29]] <nowiki>|</nowiki> [[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{#expr:{{{1}}}*10+{{{2}}}+1}}30|►►]]
|}
 
8,052

การแก้ไข