ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่"

(Horus ย้ายหน้า วิธีใช้:การจัดหมวดหมู่ ไปยัง วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
* เป็นหน้าพูดคุยต่าง ๆ ที่ไม่ใช่หน้าพูดคุยของบทความ (เช่น หน้าพูดคุยของผู้ใช้ หน้าพูดคุยของโครงการวิกิพีเดีย ฯลฯ)
 
หวาย😺👕👖👟🎒🎸📱📱🔍🔎📘📕📚📒✏🖋🖊⛤⛥⛦💱🚩
== หน้าผู้ใช้ ==
 
เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างหมวดหมู่ชีวประวัติของบทความกับผู้ใช้ ผู้ใช้จึงไม่ควรจัดหน้าผู้ใช้เข้าหมวดหมู่ ยกเว้นการจัดหมวดหมู่[[วิกิพีเดีย:ชาววิกิพีเดีย|ชาววิกิพีเดีย]] ผ่านทางการติดแม่แบบกล่องผู้ใช้ (แม่แบบจะจัดหมวดหมู่ให้โดยอัตโนมัติ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหมวดหมู่ด้วยตนเอง)
ผู้ใช้นิรนาม