ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธุรกิจ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ธุรกิจกับภาครัฐ ==
นายกรับมนตรีเอาเงินไปลงอ่าง ทำให้ประเทศเจริญ
กฎหมายส่วนใหญ่จะกำหนดรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่สามารถก่อตั้งได้ ภายใต้กำกับของกฎหมายการค้าหรือกฎหมายพาณิชย์ รูปแบบองค์กรทั่ว ๆ ไป ได้แก่ [[กิจการเจ้าของคนเดียว]], [[ห้างหุ้นส่วน]], และ[[บริษัท]]
 
[[กิจการเจ้าของคนเดียว|เดียว]][[ห้างหุ้นส่วน|น]]ละ
 
== ธุรกิจกับการจัดการ ==
ผู้ใช้นิรนาม