ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วลาดีวอสตอค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|en_name=Vladivostok
|ru_name=Владивосток
|image_skyline=VladivostokGoldenHornVladivostok montage 2017.jpgpng
|image_caption=ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองวลาดีวอสตอคและอ่าวโกลเดนฮอร์น
|latd=43
10

การแก้ไข