ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กังสดาล พิพิธภักดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| term =
| parents = วัยโรจน์ พิพิธภักดี<br>เยาวลักษณ์ พิพิธภักดี
| spouse = [[สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5|สุลต่านมูฮัมมัดที่ 5 แห่งรัฐกลันตัน]] <small>(2547–หย่า ?2557)</small>
| children =
| relatives =
ผู้ใช้นิรนาม