ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาในประเทศลาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{bar box|title=ศาสนาในประเทศลาว<ref>[http://www.pewforum.org/files/2012/12/globalReligion-tables.pdf], Pew Research Center - Global Religious Landscape 2010 - religious composition by country</ref>|titlebar=#ddd|left1=ศาสนา|right1=ร้อยละ|float=right|bars={{bar percent|[[พุทธ]]|orange|66}} {{bar percent|[[ศาสนาผี|ผี]]|red|30.7}} {{bar percent|[[คริสต์]]|blue|1.5}} {{bar percent|อื่นๆ|green|1.8}}}}
'''ศาสนาในประเทศลาว'''ที่สำคัญคือศาสนาพุทธ ชาวลาวลุ่มเกือบทั้งหมดนับถือ[[ศาสนาพุทธ]]นิกาย[[เถรวาท]] ส่วนชนเผ่าต่างๆนับถือธรรมชาติตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่า พบในกลุ่มผู้ที่พูดภาษาตระกูลจีน-ทิเบต และไท-กะได เช่น ชาวไทดำ ไทแดง เช่นเดียวกับกลุ่มที่พูดภาษากลุ่มเกาหลี-ญี่ปุ่น [[คริสต์ศาสนิกชน]]นิกาย[[โรมันคาทอลิก]]และ[[โปรเตสแตนต์]]มีประมาณร้อยละ 2
 
'''ศาสนาในประเทศลาว'''ที่สำคัญคือศาสนาพุทธ ชาวลาวลุ่มเกือบทั้งหมดส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาพุทธ]]นิกาย[[เถรวาท]] ส่วนชนเผ่าต่างๆนับถือธรรมชาติตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่า[[ศาสนาผี]] พบในกลุ่มผู้ที่พูดภาษาตระกูลจีน-ทิเบต และไท-กะได เช่น ชาวไทดำ ไทแดง เช่นเดียวกับกลุ่มที่พูดภาษากลุ่มเกาหลี-ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมี[[คริสต์ศาสนิกชน]]นิกาย[[โรมันคาทอลิก]]และ[[โปรเตสแตนต์]]มีประมาณร้อยละ 2
 
== ศาสนาพุทธ ==
677

การแก้ไข