ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวานรนิวาส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอวานรนิวาสประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 15 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลวานรนิวาส]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวานรนิวาส
* '''[[เทศบาลตำบลหนองแวง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลนาซอ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาซอทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลหนองสนม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสนมทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลคูสะคาม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูสะคามทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลกุดเรือคำ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเรือคำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวานรนิวาส (นอกเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเดื่อศรีคันไชยทั้งตำบล
2,031

การแก้ไข