ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฝากล่องเสียง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
(Horus ย้ายหน้า ฝาปิดกล่องเสียง ไปยัง ฝากล่องเสียง: ศัพท์บัญญัติ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ฝาปิดกล่องเสียงทำหน้าที่ปิดทางเข้าของ[[ช่องเส้นเสียง]]หรือชุดสายเสียง (glottis) ซึ่งเป็นทางเปิดระหว่าง[[สายเสียงแท้]] (vocal folds)
 
ในตำแหน่งปกติ ฝาปิดกล่องเสียงจะเปิดขึ้นด้านบน แต่ขณะที่กลืนอาหาร [[กระดูกไฮออยด์]]จะยกตัวขึ้น ดันให้[[กล่องเสียง]] (larynx) เลื่อนขึ้น ทำให้ฝาปิดกล่องเสียงพับลงไปตำแหน่งแนวราบมากขึ้น ซึ่งจะป้องกันอาหารไม่ให้อาหารตกลงไปใน[[ท่อลม]] (trachea) แต่ให้อาหารลงไปใน[[หลอดอาหาร]] (esophagus) ซึ่งอยู่ด้านหลังกว่าแทน
 
ฝาปิดกล่องเสียงเป็นหนึ่งในสามโครงสร้างกระดูกอ่อนขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นเป็นกล่องเสียง
ผู้ใช้นิรนาม