ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยนทางหน้าไป [[พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว#รายพระนามพระ�)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
#เปลี่ยนทาง [[พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว#รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา]]
| สี = gold
| ภาพ =
| คำบรรยายภาพ =
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาลย์
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้า
| วันประสูติ = 19 กันยายน พ.ศ. 2430
| วันสิ้นพระชนม์ = 19 เมษายน พ.ศ. 2433
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5
| พระราชบิดา =
| พระราชบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระราชมารดา =
| พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาวง ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาวง]]
| มารดา =
| พระชายา =
| ชายา =
| หม่อม =
| พระราชสวามี =
| พระสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา =
| บุตร/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล''' หรือ '''พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาลย์'''<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 4 |issue= 29 |pages= 231 |title= สมโภชเดือนพระเจ้าลูกเธอ |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/029/231.PDF |date= 31 ตุลาคม พ.ศ. 2430 |language= ไทย }}</ref> (19 กันยายน พ.ศ. 2430 — 19 เมษายน พ.ศ. 2433) พระราชธิดาพระองค์ที่ 55 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดาวง ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาวง]]
 
==พระประวัติ==
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล ประสูติเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2430<ref name="ราชสกุลวงศ์">{{cite book | author = กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | title = ราชสกุลวงศ์ | url = http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf | publisher = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร | location = กรุงเทพฯ | year = 2554 | page =}}</ref> เป็นพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดาวง ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาวง]] พระองค์ทรงได้รับพระราชทานพระนามและสมโภชน์เดือนในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2430 [[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร]]ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุรายวันของพระองค์ว่า<ref>[http://valuablebook.tkpark.or.th/image/DIARY/vc.html จดหมายเหตุรายวัน ในสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ] สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560</ref>
 
"''วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๐... ค่ำเราได้เชิญหีบพระมหาสังข์ตามเสด็จลงไปสมโภชน์เดือนลูกแม่วงษ์ ประทานพระนามว่าพระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมาลย์ เสด็จขึ้น เรากลับมาเรือน"''
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2433 พระชันษา 3 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดสระเกศ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2433 พระสรีรังคารของพระองค์ถูกบรรจุในอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล ในสุสานหลวง ภายใน[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]]<ref>[http://board.palungjit.com/f76/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-204906-2.html วัดประจำรัชกาลที่ ๔ : วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม]</ref>
 
== พระอิสริยยศ ==
* พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล (20 ตุลาคม พ.ศ. 2430 — 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
* พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล (พระนามภายหลังการสิ้นพระขนม์ในรัชกาลที่ 6 ;23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 9 ธันวาคม พ.ศ. 2468)
* พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล (พระนามภายหลังการสิ้นพระขนม์ในรัชกาลที่ 7 ;9 ธันวาคม พ.ศ. 2468 — 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2476)
* พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมาล (พระนามภายหลังการสิ้นพระขนม์ในรัชกาลที่ 8 ;10 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 เป็นต้นไป)
 
== พงศาวลี ==
{{ahnentafel top|width=100%}}
<center>{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล'''
|2= 2. [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|3= 3. [[เจ้าจอมมารดาวง ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาวง]]
|4= 4. [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|5= 5. [[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]]
|6= 6. พระยาอรรคราชนาคภักดี (เนตร เนตรายน)
|7= 7. [[เจ้าจอมอรุ่น ในรัชกาลที่ 4|อรุ่น อรรคราชนาคภักดี]]
|8= 8. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|9= 9. [[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
|10= 10. [[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
|11= 11. [[หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา]]
|12= 12. พระยาสมุทบุรานุรักษ์ (เกิด)
|13= 13. ม่วง
|14= 14. หลวงมหามนเทียร (จุ้ย)
|15= 15. นุ่ม
|16= 16. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]
|17= 17. [[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
|18= 18. [[เงิน แซ่ตัน]]
|19= 19. [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์]]
|20= 20. [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|21= 21. เจ้าจอมมารดาทรัพย์
|22= 22. บุศย์
|23= 23. แจ่ม
|24=
|25=
|26=
|27=
|28=
|30=
|31=
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{พระราชธิดาราชวงศ์จักรี}}
 
{{เรียงลำดับ|โกมลเสาวมาล}}
{{เกิดปี|2430}}{{ตายปี|2433}}
[[หมวดหมู่:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5]]
[[หมวดหมู่:พระองค์เจ้า]]
[[หมวดหมู่:พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5]]