ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{birth|1165}}
{{death|1223}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
 
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์กาเปเซียง]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในสงครามครูเสดครั้งที่ 3]]
{{โครงชีวประวัติ}}
417,867

การแก้ไข