ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทำเนียบขาว"

 
=== ปีกตะวันออก ===
ปีกตะวันออกถูกสร้างขึ้นเมื่อ [[ค.ศ. 1942]] ในลักษณะอาคารอเนกประสงค์ ต่อมาในปี [[ค.ศ. 1977]] '''[[โรสลินเมลาเนีย คาร์เตอร์ทรัมป์]]''' [[สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐอเมริกา|สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง]] ได้ใช้ปีกตะวันออกเป็นสำนักงานและตั้งชื่อว่า "สำนักงานสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง" ซึ่งใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม