ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:มารยาท"

ย้อนการแก้ไขของ 14.207.22.138 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Sry85
(ย้อนการแก้ไขของ 14.207.22.138 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Sry85)
เนื่องจากชาววิกิพีเดียมาจากหลาย ๆ ที่ หลายสังคม ความเห็นและมุมมองย่อมแตกต่างกัน การเคารพและมีมารยาทต่อกัน เป็นหัวใจสำคัญในการร่วมมือสร้างวิกิพีเดียขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จ บทความในหน้านี้ '''มารยาทในวิกิพีเดีย''' เพื่อเป็นแนวทาง และพึงนึกเสมอว่า พื้นฐานของคนส่วนใหญ่จะเกิดความรู้สึกภูมิใจ เมื่อได้ทำงานหรือเขียนบทความอะไรลงไป การไปแก้ไขงานคนนั้น ๆ อาจทำให้เกิดความรู้สึก หงุดหงิดขึ้นมาได้ง่าย พึงควรระวัง
 
== พื้นฐานของมารยาทในวิกิพีเดีย ==
== กฎระเบียบ.ในการเข้าเวฟไซร์ของทางเรา ==
* '''[[วิกิพีเดีย:เชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาดี|เชื่อมั่นว่าบุคคลอื่นมีเจตนาดี]]''' ทุกคนที่ร่วมเข้ามาเขียนในวิกิพีเดีย มีใจที่ต้องการสร้างบทความที่ดี และนโยบายของวิกิพีเดียเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเขียนและแก้ไขบทความที่ดีได้
* '''[[บุคคลท่านสมาชิกหรือท่านที่มีความต้องการที่จะเข้ามานั้น.ห้ามแก้ไขที่เป็นเนื้อหาทางเวฟไซร์เราเป็นอันขาด.ห้ามผู้ใดใด้นำลอกเลียนแบบเวฟไซร์เราไปในทางเสื่อมเสียหรือเข้ามาก่อความวุ้นวายทำให้ใด้รับความเสียหายถ้าทางเราใเ้ตรวจหรือเจอบถคลที่กระทำให้รับความเสื่อมเสียนั้น.ทางเวฟไซร์ของเราจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด|บุคคลท่านสมาชิกหรือท่านที่มีความต้องการที่จะเข้ามานั้น.ห้ามแก้ไขที่เป็นเนื้อหาทางเวฟไซร์เราเป็นอันขาด.ห้ามผู้ใดใด้นำลอกเลียนแบบเวฟไซร์เราไปในทางเสื่อมเสียหรือเข้ามาก่อความวุ้นวายทำให้ใด้รับความเสียหายถ้าทางเราใเ้ตรวจหรือเจอบถคลที่กระทำให้รับความเสื่อมเสียนั้น.ทางเวฟไซร์ของเราจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด]]''' ทุกคนที่ร่วมเข้ามาเขียนในวิกิพีเดีย ทางเวฟไซร์ของเราใด้ชื่อว่า.พรพระเครื่อง.ที่ใด้นำเอาพระเครื่องหลากหลายเข้ามาเพื่อให้ท่านสมาชิกหรือผู้ที่มีความรักหรือผู้ที่อยากจะเข้ามาเพื่อหาชมหรือเช่าซื้อพระเคีื่องนั้นๆทางเราจะจัดส่งให้ท่านภายใต้ที่กำหนดเอาใว้นัยตั้งแต่ที่ท่านใด้ส้่งจองกรือเช้าพระนั้นๆให้ใด้รับความปรอดภัย.ให้ถึงมือท่านโดยทางเราใด้กำหนดสันเวลาเอาใว้.เตือนผู้ที่เข้ามชมหรือจะเช้านั้นอย่าใด้หลงเชื่อผู้ใดโดยอันขาด.ท่านจะติดต่อเราใด้นั้นต้องมีการแจ้งเตือนมายังเราก่อนจะจ่ายเงิน.ถ้าท่่านไม่ใด้ติดต่อมาทางเราแล้านั้น.เกิดอะไรขึ้นนั้นทางเราหรือทางเวฟไซร์นั้นจะไม่มีกาีรัยผิดชอบใดๆท้ังสิ้น.ถ้าท่านจะติดต่อมาทางเรานั้นตะมีเบอร์โทรของทางเรานั้นปรากฎขุ้นอยู่ทางหน้าจอหรือที่อยู่ทางเวฟไซร์เราเท่านั้น.
* "จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่คุณปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อคุณ"
* "ทางเวฟไซร์เราใด้ตั้งกฎกริกามาเพื่อให้ท่านใด้ทำตามกฎกติกาทางเสไซร์ของเราใด้กำหนดเอาใว้อน่างระเอียด"
* สุภาพ
* พูดกับคนอื่น เหมือนกับที่อยากให้คนอื่นพูดกับเรา
* พูดกับคน
 
อื่น เหมือนกับที่อยากให้คนอื่นพูดกับเรา
* ควรหลีกเลี่ยงการใช้[[ภาษาแชต]] เพราะผู้อื่นอาจถือเป็นการดูถูก หรือไม่เหมาะสม และอาจทำให้น้ำหนักความคิดเห็นของคุณน้อยลง (ยกเว้นกับ[[:หมวดหมู่:ผู้ใช้ยอมรับภาษาแชต|ผู้ใช้ที่ยอมรับภาษาแชต]]ในหน้าคุยกับผู้ใช้)
* ในหน้าพูดคุยหรืออภิปราย ตามมารยาทควร[[วิกิพีเดีย:ลงชื่อเวลาอภิปราย|ลงชื่อ]]เพื่อแสดงให้เห็นถึงผู้พูด โดยการใส่เครื่องหมาย <nowiki>~~~~</nowiki> (ทิลดา สี่ตัว)