ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สมีตระกูล"

เพิ่มเนื้อหา คุณสมบัติ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มเนื้อหา คุณสมบัติ)
{{ต้องการอ้างอิง|http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%253Ahttp%253A%252F%252Fwww.kr.ac.th%252Ftech%252Fdetchm48%252Ftable40.html%26gws_rd%3Dcr%26ei%3D6RNFWKr8FISV0gS7l4XwAw&h=1AQGr7ojR=https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/topic2/innertgas.html}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{| align="right"
| [[หมู่ในตารางธาตุ|'''หมู่''']]
|}
 
'''แก๊สมีตระกูล''' ({{lang-en|Noble gas}}) คือหมายถึง ก๊าซที่ไม่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น ไม่เกิดสารประกอบคลอไรด์ ออกไซด์และซัลไฟล์ กลุ่ม[[ธาตุเคมี]]ที่มีสมบัติเหมือนกัน: ที่[[ภาวะมาตรฐาน]] ธาตุในหมู่นี้จะไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เป็นแก๊สที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา แก๊สมีตระกูลหกตัวที่ปรากฏในธรรมชาติ ได้แก่ [[ฮีเลียม|ฮีเลียม (HeH]]<nowiki/>t[[ฮีเลียม|e)]], [[นีออน|นีออน (Ne)]], [[อาร์กอน|อาร์กอน (Ar)]], [[คริปทอน|คริปทอน (Kr)]], [[ซีนอน|ซีนอน (Xe)]] และ [[เรดอน|เรดอน (Rn)]] ซึ่งเป็นกัมมันตรังสี ธาตุพวกนี้เป็นธาตุโมเลกุลเดี่ยว (monoatomic molecule)
 
'''ก็าสเฉื่อยมีคุณสมบัติดังนี้'''
{{ตารางธาตุ}}
 
1.เป็นก๊าซที่ไม่ทำปฎิกิริยากับธาตุอื่นๆเพราะอิเล็กตรอนชั้นนอกสุด9(verent electron)ครบ8อะตอม
 
(ยกเว้นHe ที่มีแค่2อะตอม)
 
2.มีสถานะเป็นก๊าซทั้งหมด ( 1 โมเลกุล ประกอบด้วย อะตอม 1 อะตอม) ได้แก่ He, Ar, Kr, Rn
 
3.ปัจจุบันพบก๊าซเฉื่อยบางชนิด เช่น Kr และ Xe สามารถทำปฎิกิริยากับ F และ O ได้ เช่น KrF2, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeO4
 
4.ก๊าซเฉื่่อยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็น "วันเดอร์วาลส์" จึงทำไห้มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำ
 
[[หมวดหมู่:แก๊สมีตระกูล]]
[[หมวดหมู่:ธาตุเคมี|*]]
[[หมวดหมู่:ตารางธาตุ|*]]
{{โครงเคมี}}
2

การแก้ไข