ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)''' เป็นบุตรของ[[เจ้าแม่วัดดุสิต]] (บัว) ซึ่งเป็นพระนมใน[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]กับขุนนางเชื้อสายมอญ เกิดในรัชสมัย[[สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง]] และเป็นพระนัดดาใน[[สมเด็จพระเอกาทศรถ]] เป็นเอกอัครราชทูตคนสำคัญ และท่านได้เดินทางไปพร้อมกับ[[เชอวาเลีย เดอ โชมองต์]] โดยขณะนั้นยังมีบรรดาศักดิ์เป็นออกพระวิสุทธิสุนทร ท่านได้อยู่[[ประเทศฝรั่งเศส]]เป็นเวลา 6 เดือนท่านจึงกลับสยาม ภายหลังท่านถึงแก่อสัญกรรมในสมัย[[สมเด็จพระเพทราชา]]
 
นอกจากนี้เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ท่านยังเป็นบิดาของ[[เจ้าพระยาวรวงษาธิราช (ขุนทอง)]] และเป็นปู่ของ [[พระยาราชนิกูล (ทองคำ)]] ซึ่งเป็นพระราชบิดาของ[[สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก]]ผู้เป็น[[พระปฐมวงศ์ในราชบิดาของพระบรมราชวงศ์จักรี|บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่1)ปฐมวงศ์]]ของพระมหากษัตริย์ไทยใน[[ราชวงศ์จักรี]]
 
เรียกได้ว่า[[สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก]]คือผู้เป็น[[พระปฐมวงศ์ในพระบรมราชวงศ์จักรี|พระปฐมวงศ์]]ของพระมหากษัตริย์ไทยใน[[ราชวงศ์จักรี]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม