ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชะวากทะเล"

เพิ่มส่วนอ้างอิง
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(เพิ่มส่วนอ้างอิง)
=== ชะวากทะเลแบบผลจากธรณีแปรสัณฐาน (Tectonically produced estuaries) ===
ชะวากทะเลชนิดนี้เกิดจากการทรุดตัว หรือแผ่นดินถูกตัดจากทะเลโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับรอยเลื่อน ภูเขาไฟ และแผ่นดินถล่ม น้ำท่วมจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในยุคโฮโลซีนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างชะวากทะเล ตัวอย่างเช่น อ่าวแซนแฟรนซิสโกที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนแซนแอนเดรอัส
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
21,774

การแก้ไข