ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์)"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
พุทธามาตย์ ย้ายหน้า เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์ ณ เชียงใหม่) ไปยัง เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์) ทับหน้าเ...
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์ ณ เชียงใหม่) ไปยัง เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์) ทับหน้าเ...)