ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศ์เวช เวชชาชีวะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
พงศ์เวช เวชชาชีวะ เกิดเมื่อวันที่ [[12 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2509]] ที่[[จังหวัดจันทบุรี]] เป็นบุตรของนาย[[ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ]] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล[[คึกฤทธิ์ ปราโมช|หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช]] กับนางไพเราะ เวชชาชีวะ<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/2203100040007.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref> สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตร จาก[[มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]] และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ จาก[[มหาวิทยาลัยบูรพา]]<ref>[http://mp.parliament.go.th/map2550/person_detail.aspx?id=pjjALB8Sht+9nVnEq+mkKA== สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23]</ref> ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนางวิสสุตา เวชชาชีวะ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาในคดีแจ้งทรัพย์สินเป็นเท็จให้ลงโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 12000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี ห้ามนาย พงศ์เวช เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2556<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/002/26.PDF</ref>
 
== การทำงาน ==
พงศ์เวช เวชชาชีวะ เริ่มทำงานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 จึงได้เข้าสู่งานการเมืองระดับชาติ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี ในนาม[[พรรคไทยรักไทย]] ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 จึงย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งอีก 2 สมัย
 
ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาในคดีแจ้งทรัพย์สินเป็นเท็จให้ลงโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 12,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี และห้ามเขาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2556<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/002/26.PDF</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==