ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:มารยาท"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
** การตราหน้าผู้เขียนหรือการแก้ไข ในทำนองเหยียดเชื้อชาติ เหยียดเพศ หรือก่อให้เกิดการต่อต้าน ปลุกกระแสให้เกิดการทะเลาะกัน เป็นสิ่งที่ทำให้การอภิปรายไม่เข้าประเด็นการเขียนบทความ หากคุณจะวิจารณ์การเขียน โปรดใช้คำสุภาพและสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการด่าว่าอย่างรุนแรงและคำหยาบ แม้จะไม่มีเจตนาวิจารณ์ผู้เขียน เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในประเด็นการโจมตีบุคคลและไม่ทำให้เกิดงาน และไม่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
* อธิบายให้ชัดเจนประเด็นที่คุณต้องการสื่อ โดยเฉพาะในการตอบการอภิปราย
** ในการตอบ การคัดลอกคำพูดมาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่อธิบายให้เข้าใจย่อมดีกว่า จะเหมาะสมหากคุณอธิบายด้วยคำอย่าง "เหมือนกับที่คุณพูดว่า" หรือ "ตามที่ผมเข้าใจ" เพื่อเป็นการตอบรับว่าคุณได้พยายามทำใจคำพูดบุคคลที่คุณกำลังสนธนาสนทนาด้วย ก่อนที่จะพูดอะไรที่ผิดไป หรือเข้าใจอะไรผิดไป
** การแทรกการโต้แย้งในการวิจารณ์ของผู้อื่นกลางคัน เป็นการขัดการสนทนาไม่ให้ลื่นไหล บางคนอาจรับได้ แต่ก็ไม่ทุกคน