ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อังกอร์ 2"

(ไม่มีเนื้อหาพอแยก)
== รายชื่อนักแสดง ==
* [[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]] รับบท กอร์ปกาญ / มังคา
* [[สาวิกา ไชยเดช]] รับบท นิชา / องค์หญิงอายา ดา
* [[รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง]] รับบท พ.ต.ต.อัครพล
* [[พลอย จินดาโชติ]] รับบท กฤติยา (กระแต) / ดานี
* [[วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์]] รับบท อองซาน
* [[กรุง ศรีวิไล]] รับบท เสือเดี่ยว
* [[ฤทธิ์ ลือชา]] รับบท พรานอานัง
* [[นันทพล กมุทวนิช]] รับบท คะยะแม
* [[เฉิด ภักดีวิจิตร]] รับบท ดร.เจนศักดิ์
ผู้ใช้นิรนาม