ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มือปราบสายเดี่ยว"

(→‎เรื่องย่อ: ลอกมา)
* [[ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์]] รับบท
* [[เพทาย พลอยมีค่า]] รับบท
* [[จรรยา ธนาสว่างกุล]] รับบท ทิพย์
* [[นิยดา ศรีบุญสม]] รับบท
* [[อิชย์ชยาภา เมธิชัยวราภาคย์]] รับบท
ผู้ใช้นิรนาม