ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

คุณหญิงรังษีนภดล ประสูติเมื่อวันที่ [[2 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2480]] มีเจ้าพี่น้องร่วมพระอุทร 2 พระองค์ คือ
* ท่านผู้หญิง[[พันธุ์สวลี กิติยากร]] หรือ หม่อมเจ้าหญิงพันธ์สวลี ยุคล (ท่านหญิงปิ๋ม) พระมารดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]]
* [[หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล]] หรือ ท่านชายกบ (ปัจจุบันถึงสิ้นชีพิตักษัยเมื่อ [[พ.ศ. 2538]])
 
คุณหญิงทรงเข้าศึกษาที่[[โรงเรียนราชินี]]จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงไปศึกษาต่อที่[[เมืองโลซาน]] [[ประเทศสวิตเซอร์แลนด์]] นอกจากวิชาสามัญแล้วคุณหญิงได้ศึกษาด้านการกีฬา และด้านภาษา มีปรีชาด้านการ[[กีฬา]]หลายชนิด เช่น [[ขี่ม้า]] [[เทนนิส]] [[ว่ายน้ำ]]
 
ต่อมาทรงเสกสมรสใหม่กับนายวิเชียร ตระกูลสิน
 
== พระจริยาวัตร==
ชีวิตในวัยทรงพระเยาว์คุณหญิงชอบตามเสด็จพระบิดาไปเที่ยวชมสภาพธรรมชาติในพื้นที่ป่าหลายแห่ง เช่น ป่า[[พนมสารคาม]] ป่าชายแดน[[เทือกเขาตะนาวศรี]] ทรงสนพระทัยศึกษาพันธุ์ไม้และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับรอยเท้าสัตว์ป่า จนมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก ซึ่งคุณหญิงสามารถนำความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่ร่วมงานและอยู่ใกล้ชิดกับองค์ท่านเป็นอย่างดี คุณหญิงรังษีนภดล ทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงทุ่มเทวรกาย เพื่องานอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีพลานามัยที่แข็งแรง สามารถดำเนินป่า และขับรถยนต์ที่นั่งด้วยองค์เอง นอกจากนี้ยังทรงมีความจำเป็นเลิศ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเก่าๆ ได้อย่างแม่นยำ ทรงมีมีพระจริยวัตรเรียบง่าย ไม่ถือพระองค์ และยังเสด็จไปในงานพิธีต่างๆ ตามการทูลเชิญ
ผู้ใช้นิรนาม