ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบอบนาซี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
เพื่อกอบกู้เยอรมนีจากผลกระทบของ[[ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่]] นาซีเสนอ[[ตำแหน่งที่สาม]]ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจภายใต้การจัดการซึ่งมิใช่ทั้ง[[ทุนนิยม]]หรือ[[คอมมิวนิสต์]]<ref name="overy">The Nazi Economic Recovery, 1932-1938 R. J. Overy, Economic History Society.</ref><ref name="Francis R. Nicosia p. 43">Francis R. Nicosia. Business and Industry in Nazi Germany, Berghan Books, p. 43.</ref> นาซีกล่าวโทษคอมมิวนิสต์และทุนนิยมว่าเข้าร่วมกับอิทธิพลและผลประโยชน์ของชาวยิว<ref>Bendersky, Joseph W. ''A history of Nazi Germany: 1919-1945''. 2nd ed. Burnham Publishers, 2000. p. 159.</ref> พวกเขาสนับสนุน[[สังคมนิยม]]รูปแบบ[[ชาตินิยม]]ซึ่งเป็นหลักการสำหรับเชื้อชาติอารยันและชาติเยอรมัน: ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ใช้แรงงาน ค่าจ้างที่ยุติธรรม เกียรติยศสำหรับความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่มีต่อชาติ และการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมของทุนนิยม<ref name=autogenerated11>Bendersky, Joseph W. ''A history of Nazi Germany: 1919-1945''. 2nd ed. Burnham Publishers, 2000. p. 40.</ref>
 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้จบลง ฝ่ายเยอรมันพ่ายแพ้ให้กับรัสเซียและสัมพันธมิตร ลัทธินาซีได้ยุติลงไปอย่างโดยสิ้นเชิง นับตั้งแต่นั้นมาลัทธินาซีก็ได้เป็นที่ต้องห้ามสำหรับประเทศเยอรมันจนถึงปัจจุบัน
 
แต่อย่างไรก็ตามยังมีพวกกลุ่มหนึ่งที่มีความนิยมและมีความคิดที่จะฟื้นฟูลัทธินาซีขึ้นมาใหม่ที่เรียกตนเองว่า [[นีโอนาซี]]
 
==อ้างอิง==
149,484

การแก้ไข