ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสงขลา"

สงขลามหานคร
(สงขลามหานคร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* [[สะพานติณสูลานนท์]]
* [[บ้านขนมไทยสอง-แสน]]
* พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
* เมืองเก่าสงขลา ถนนนางงาม
* เขาตังกวน
* อุทยานประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
* แหลมสนอ่อน
* บ้านศรัทธา
 
== สถาบันการศึกษา ==
* [[วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา]]
* [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]] วิทยาเขตสงขลา
* [[วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ]]ราชภัฏสงขลา
* [[วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (U-MDC)
* [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* [[โรงเรียนนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* [[Fairview International School,Thaksin university]] [[โรงเรียนนานาชาติแฟร์วิวมหาวิทยาลัยทักษิณ|โรงเรียนนานาชาติแฟร์วิว มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]]
* [[โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี]]
* [[โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา|โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา]]
* [[โรงเรียนวรนารีเฉลิม|โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา]]
* [[วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา]]
* [[วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์]]
* [[วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา]]
* [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ|โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา]]
* [[โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์]]
* [[โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)]]
* [[โรงเรียนสงขลาพิทยานุสรณ์ (กำลังก่อสร้าง)]]
* โรงเรียนแจ้งวิทยา
* โรงเรียนวิเชียรชม
* โรงเรียนอนุบาลสงขลา
{{อำเภอจังหวัดสงขลา}}
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา
 
ผู้ใช้นิรนาม