ผลต่างระหว่างรุ่นของ "19 เมษายน"

== วันเกิด ==
* [[พ.ศ. 2482]] (ค.ศ. 1939) - [[ธนินท์ เจียรวนนท์]] นัก[[ธุรกิจ]]
* [[พ.ศ. 2495]] (ค.ศ. 1953) - [[พรชัย รุจิประภา]] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* [[พ.ศ. 2517]] (ค.ศ. 1974) - [[อครา อมาตยกุล]] นักแสดงชาวไทย
* [[พ.ศ. 2520]] (ค.ศ. 1977) - [[กวี ประวรรณรัมย์]] นัก[[การศึกษา,กฎหมาย]][[ไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม