ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร"

พระราชโอรสในรัชกาลที่สี่
(พระราชโอรสในรัชกาลที่สี่)
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
| พระนามเต็ม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ วรฤทธิราชมกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| วันประสูติ = [[26 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2367]]
| วันสิ้นพระชนม์ = [[4 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2405]] (34 ปี)
175

การแก้ไข