ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์"

พระราชโอรสในรัชกาลที่สอง
(พระราชโอรสในรัชกาลที่สอง)
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| วันประสูติ = [[5 เมษายน]] [[พ.ศ. 2357]]
| วันสิ้นพระชนม์ = [[22 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2415]]
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
| พระราชบิดา =
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
175

การแก้ไข