ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ เกิดเมื่อวันที่ [[1 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2494]] ที่ตำบลปะลุรู [[อำเภอสุไหงปาดี]] [[จังหวัดนราธิวาส]] เป็นบุตรของนายน้ำตาล กับ นางยุพิน อุตรสินธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับ[[ปริญญาตรี]] สาขา[[นิติศาสตร์]] และปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/9604100020005.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref> และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบริหารงานภาครัฐและ[[กฎหมายมหาชน]] [[สถาบันพระปกเกล้า]]
 
== งานการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม