ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
|5= 5. [[สมเด็จพระศรีสุราลัย]]
|6= 6. เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร)
|7= 7. ท่านผู้หญิงลิ้ม นิกรบดินทร์
|7= 7.
|8= 8. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]
|9= 9. [[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]