ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:หน้าผู้ใช้"

'''หน้าผู้ใช้''' คือหน้าต่าง ๆ ที่อยู่ใน[[วิกิพีเดีย:เนมสเปซ|เนมสเปซ]] "ผู้ใช้" และ "คุยกับผู้ใช้" มีประโยชน์ในการจัดการและช่วยเหลือการทำงานของผู้ใช้บนวิกิพีเดีย ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ปฏิสัมพันธ์และการแบ่งปันระหว่างผู้ใช้ หน้าผู้ใช้มีไว้เพื่อการอภิปรายระหว่างบุคคล ประกาศ การทดสอบและร่าง (รวมถึงอัตชีวประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีจำกัด ตามความประสงค์) เป็นสำคัญ ผู้ใช้วิกิพีเดียทุกคนมีหน้าผู้ใช้เป็นของตนเพื่อความมุ่งหมายที่เหมาะกับโครงการวิกิพีเดียและที่ชุมชนยอมรับ [[WP:NOT|วิกิพีเดียมิใช่บล็อก ผู้ให้บริการเว็บสเปซ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก]] นโยบายวิกิพีเดียว่าด้วยเนื้อหาของหน้าใช้กับหน้าผู้ใช้ได้ตามปกติ และผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ ผู้ใช้ที่เชื่อว่าละเมิดนโยบายเหล่านี้ควรได้รับการแนะนำก่อนทางหน้าคุยกับผู้ใช้ หากเห็นว่ามาตรการทันด่วนนั้นยังไม่จำเป็น
 
นางสาวอรุณรัตน์ ม่านกลาง(ชื่อเล่น:แอม)เกิดวันที่:1 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพี่น้อง2คน พี่ชาย1คน สีโปรด:สีเขียว อาหาร:ผัดผัก กำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
== ศัพท์เฉพาะและที่ตั้งหน้า ==
''สมมุติว่าชื่อผู้ใช้ของคุณคือ "ตัวอย่าง"''
; หน้าผู้ใช้ : หน้าผู้ใช้ของคุณ คือ '''''ผู้ใช้:ตัวอย่าง''''' ([[พิเศษ:Mypage|ลิงก์ไปยังหน้าผู้ใช้ของคุณ]]) การใช้ตามปกติเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิกิมีเดียของคุณ หากคุณต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณก็ได้ หากคุณไม่ต้องการเขียนอะไร คุณสามารถ[[วิกิพีเดีย:หน้าเปลี่ยนทาง|เปลี่ยนทาง]]ไปยังหน้าคุยกับผู้ใช้ของคุณได้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้คนอื่น
; ห้องสนทนาของฉัน : ห้องสนทนาของคุณ (หรือ "หน้าคุยกับผู้ใช้") คือ '''''คุยกับผู้ใช้:ตัวอย่าง''''' ([[พิเศษ:Mytalk|ลิงก์ไปยังหน้าห้องสนทนาของคุณ]]) การใช้ตามปกติเพื่อรับข้อความจาก หรือสนทนากับผู้ใช้คนอื่น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [[วิธีใช้:หน้าอภิปราย]]
; หน้าย่อย : คุณสามารถสร้างหน้าย่อยของหน้าผู้ใช้ได้ เช่น <tt><nowiki>[[ผู้ใช้:ตัวอย่าง/ร่างบทความไวโอลิน]]</nowiki></tt> หรือ <tt><nowiki>[[ผู้ใช้:ตัวอย่าง/ทดลองเขียน]]</nowiki></tt> และหน้าอภิปรายที่เกี่ยวข้อง โดยการนำไปยังหน้าลิงก์แดง (ยังไม่มีผู้ใดสร้าง) รายการหน้าย่อยที่มีอยู่แล้วสามารถดูได้โดยใช้ [[พิเศษ:Prefixindex]] (ตัวอย่างเช่น [[พิเศษ:Prefixindex/คุยกับผู้ใช้:ตัวอย่าง/]]) โดยทั่วไป คุณสามารถมีทุกอย่างในหน้าย่อยได้เช่นเดียวกับที่จะมีได้ในหน้าผู้ใช้หรือคุยกับผู้ใช้ ยกเว้นบางรายการ (ดูด้านล่าง) ที่จะต้องให้ผู้อื่นเห็นได้หากคุณโพสต์ การจัดลำดับชั้นของหน้าย่อยเองก็สามารถทำได้เช่นกัน คุณสามารถมีหน้าย่อยได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่พึงระลึกว่า วิกิพีเดียมิใช่ที่ฝากไฟล์ (web host) ไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดใช้หน้าย่อยอย่างมีเหตุผล
; หน้าผู้ใช้หรือสเปซผู้ใช้ (user space) : ทั้งหมดนี้เป็นหน้าผู้ใช้หรือสเปซผู้ใช้ของคุณ แม้คุณมิได้ [[WP:OWN|"เป็นเจ้าของ" พวกมัน]] แต่โดยปฏิบัติ หากคุณใช้อย่างสมเหตุสมผลและอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติเหล่านี้แล้ว ส่วนมากคุณจะมีอิสระในการจัดการและสร้างหน้าผู้ใช้คุณทั้งหมดตามต้องการ
 
คุณยังมีหน้าย่อยที่ลงท้ายด้วย <tt>.js</tt> และ <tt>.css</tt> เพื่อเก็บ[[วิกิพีเดีย:สคริปต์ผู้ใช้|สคริปต์ผู้ใช้]] (user script) และ[[วิธีใช้:แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์|การปรับแต่งสกิน]] (skin customization) ใด ๆ ที่คุณอาจต้องการสำหรับแก้ไขวิกิพีเดีย แม้ว่าทุกคนสามารถมองเห็นได้ แต่ก็มีเพียงคุณและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแก้ไขหน้าประเภทนี้ได้
 
== แจ้งข้อความเข้า ==