ผลต่างระหว่างรุ่นของ "5 ตุลาคม"

* [[พ.ศ. 2465]] (ค.ศ. 1922) - [[เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต]]
* [[พ.ศ. 2538]] (ค.ศ. 1995) - [[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]] ราชบัณฑิต, ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
* [[พ.ศ. 2554]] (ค.ศ. 2011) - [[สตีฟ จอบส์]] ผู้นำธุรกิจและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน\
 
== วันสำคัญและวันหยุดเทศกาล ==