ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาเลสซานโดร โวลตา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
แบตเตอรีที่โวลตาผลิตได้รับยกย่องเป็น[[เซลล์ไฟฟ้าเคมี]]เซลล์แรก ประกอบด้วยสองอิเล็กโทรด อันหนึ่งทำจาก[[สังกะสี]] อีกอันหนึ่งทำจาก[[ทองแดง]] [[อิเล็กโทรไลต์]]เป็น[[กรดซัลฟิวริก]]ผสมน้ำหรือ[[น้ำเกลือเข้มข้น]]ทะเลรูปหนึ่ง อิเล็กโทรไลต์มีอยู่ในรูป 2H<sup>+</sup> และ SO<sub>4</sub><sup>2−</sup> สังกะสีซึ่งมีศักยะอิเล็กโทรต (electrode potential) สูงกว่าทองแดงและ[[ไฮโดรเจน]] ทำปฏิกิริยากับ[[ซัลเฟต]] (SO<sub>4</sub><sup>2−</sup>) ซึ่งมีประจุลบ ไอออนไฮโดรเจน ([[โปรตอน]]) ซึ่งมีประจุบวกจับ[[อิเล็กตรอน]]จากทองแดง ก่อให้เกิดฟองแก๊สไฮโดรเจน H<sub>2</sub> ทำให้แท่งสังกะสีเป็นอิเล็กโทรตลบและแท่งทองแดงเป็นอิเล็กโทรดบวก
 
ฉะนั้น มีสองปลาย และ[[กระแสไฟฟ้า]]จะไหลหากเชื่อมต่อกัน [[ปฏิกิริยาเคมเคมี]]ในเซลล์โวตาอิกนี้เป็นดังนี้
 
:สังกะสี
146,361

การแก้ไข