ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยัน เอวังเกลิสตา ปูร์กิเญ"

merely add categories
(merely add categories)
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2330]]
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2412]]
[[หมวดหมู่:ชาวเช็ก]]
[[หมวดหมู่:นักกายวิภาคศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:นักสรีรวิทยา]]
ผู้ใช้นิรนาม