ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามไครเมีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
สงครามไครเมียเป็นหนึ่งในสงครามครั้งแรก ๆ ที่มีการบันทึกอย่างกว้างขวาง ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและภาพถ่าย ที่โดดเด่นเป็นผลงานของวิลเลียม รัสเซลล์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์ และโรเจอร์ เฟนตัน ตามลำด ข่าวส่งถึงอังกฤษจากไครเมียเป็นครั้งแรกที่สาธารณชนได้รับทร าบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปของสงครามแบบวันต่อวัน
==ผลจากสงคราม==
1. Jacques Leroy de Saint Arnaud เสียชีวิตในยุทธนาวี[[แม่น้ำอัลมา]]
 
== อ้างอิง ==