ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

* หม่อมเจ้าโอษฐอ่อน (ญ.)
* หม่อมเจ้ารำมะแข (ญ.)
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ|หม่อมเจ้าคำรบ]] (ช.) ต่อมาได้เป็น ''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ''
และยังมีพระโอรส-ธิดาที่มิได้ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์หญิงดวงใจ เช่น
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา|หม่อมเจ้าปรีดา]] (ช.) ต่อมาได้เป็น ''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา''
* หม่อมเจ้าไขศรี (ญ.)
* หม่อมเจ้ามารศรี (ญ.)
* หม่อมเจ้าพระดำเกิง (ช.) ต่อมาเป็น ''หม่อมเจ้าพระดำเกิง''<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 12 |issue= 9 |pages= 73-74 |title= พระราชทานเพลิง |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2438/009/73_3.PDF |date= 2 มิถุนายน พ.ศ. 2438 |language= ไทย }}</ref>
 
== อ้างอิง ==