ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่บ้าน"

เพิ่มขึ้น 1,421 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''หมู่บ้าน''' ({{lang-en|village}}) เป็นนิคมหรือชุมชนมนุษย์ ใหญ่กว่า[[หมู่บ้านขนาดเล็ก]] (hamlet) แต่เล็กกว่า[[เมือง]] มีประชากรตั้งแต่ไม่กี่ร้อยคนไปถึงหลายพันคน (บางแห่งถึงหมื่นคน)
{{เก็บกวาด}}
'''หมู่บ้าน''' ({{lang-en|village}}) คือถิ่นสถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่มักจะพบในพื้นที่[[ชนบท]] หรือใช้เรียกชื่อเขตปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยหลาย ๆ [[ครอบครัว]] โดยมี[[ผู้ใหญ่บ้าน]]เป็นผู้รับผิดชอบบริหารและจัดการกิจการในหมู่บ้านนั้น ๆ หมู่บ้านเป็นชุมชนที่มีขนาดเล็กกว่าตำบล
 
ในอดีต หมู่บ้านเป็นรูปแบบชุมชนปกติสำหรับสังคมที่ใช้เกษตรกรรมเพื่อยังชีพ และยังมีในบางสังคมที่มิใช่สังคมเกษตรบ้าง ในบริเตนใหญ่ หมู่บ้านขนาดเล็กได้รับสิทธิเรียกหมู่บ้านเมื่อสร้างโบสถ์ ในหลายวัฒนธรรม เมืองและนครมีน้อย โดยมีสัดส่วนประชากรอาศัยอยู่น้อย [[การปฏิวัติอุตสาหกรรม]]ดึงดูดให้คนจำนวนมากทำงานในโรงสีและโรงงาน การกระจุกของคนทำให้หลายหมู่บ้านเติบโตเป็นเมืองและนคร นอกจากนี้ยังทำให้มีความชำนาญพิเศษของแรงงานและช่างฝีมือ และพัฒนาการของการค้าจำนวนมาก แนวโน้มการกลายเป็นเมืองดำเนินต่อ แม้ไม่เชื่อมโยงกับการปรับให้เป็นอุตสาหกรรมเสมอไป หมู่บ้านเสื่อมความสำคัญลงทั้งที่เป็นหน่วยสังคมและนิคมมนุษย์
== ในสมัยก่อน ==
 
หมู่บ้านดั้งเดิมมักจะเกิดจากชุมชนที่มีครอบครัวจำนวนประมาณ 5 ถึง 30 ครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวจะอยู่ร่วมกัน ช่วยกันปกป้องอาณาเขต และส่วนใหญ่แล้วจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ทำไร่ทำนา อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้
แม้มีชีวิตหมู่บ้านหลากรูปแบบ แต่หมู่บ้านตรงแบบเล็ก บางทีประกอบด้วย 5 ถึง 30 ครอบครัว บ้านตั้งอยู่ด้วยกันเพื่อการเข้าสังคมและการป้องกัน และดินแดนโดยรอบพื้นที่อยู่อาศัยมีการทำไร่นา หมู่บ้านประมงเดิมยึดการประมงพื้นบ้าน (artisan fishing) และตั้งอยู่ติดพื้นที่จับปลา
แด่
 
[[หมวดหมู่:หน่วยการปกครอง]]