ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1967"