ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิวัติ"

เพิ่มขึ้น 2,169 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{ระวังสับสน|รัฐประหาร}}
'''ปฏิวัติ''' คือ การเปลี่ยนแปลงหลักมูลในโครงสร้างอำนาจหรือการจัดระเบียบซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาค่อนข้างสั้น [[อาริสโตเติล]]อธิบายการปฏิวัติทางการเมืองไว้สองประเภท ดังนี้
'''ปฏิวัติ''' หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบ อาจโดยการยกเลิกระบบเดิม ใช้ระบบใหม่ หรือรื้อโครงสร้างเดิม เช่น ปฏิวัติตนเอง คือ ปรับปรุงตัวเองใหม่
# การเปลี่ยนแปลงจาก[[รัฐธรรมนูญ]]ฉบับหนึ่งเป็นอีกฉบับหนึ่งโดยสมบูรณ์
# การดัดแปรรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิม
 
ปฏิวัติเกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์และแปรผันหลากหลายในแง่วิธีการ ระยะเวลาและอุดมการณ์จูงใจ ผลแห่งปฏิวัติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถาบันวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม-การเมืองครั้งใหญ่
 
มีการถกเถียงในเชิงวิชาการว่าสิ่งใดประกอบหรือไม่ประกอบเป็นปฏิวัติโดยมุ่งไปยังหลายประเด็น การศึกษาปฏิวัติยุคแรกวิเคราะห์เหตุการณ์ใน[[ประวัติศาสตร์ยุโรป]]จากมุมมองทาง[[จิตวิทยา]]เป็นหลัก แต่การตรวจสอบในภายหลังรวมถึงเหตุการณ์โลกและรวมมุมมองจาก[[สังคมศาสตร์]]หลายแขนง รวมทั้ง [[สังคมวิทยา]]และ[[รัฐศาสตร์]] ความคิดเชิงวิชาการว่าด้วยปฏิวัติหลายรุ่นได้สร้างทฤษฎีที่ขัดแย้งกันจำนวนมากและช่วยให้มีความเข้าใจปรากฏการณ์อันซับซ้อนนี้ในปัจจุบันมากขึ้น
 
==นิยาม==