ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชิงร้อยชิงล้าน ซันไชน์ เดย์"

* [[ปัญญา นิรันดร์กุล]]
* [[มยุรา เศวตศิลา]] (1 มกราคม - 28 ตุลาคม 2555) หลังจากมยุรายุติบทบาทการเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ ทางรายการก็มีพิธีกรหญิงรับเชิญเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์
* พิธีกรหญิงรับเชิญ สัปดาห์ละ 1 คน แทน[[มยุรา เศวตศิลา]]
* [[หม่ำ จ๊กม๊กจ๊กมก]] แทน[[ปัญญา นิรันดร์กุล]] : เทปวันที่ 7 และ 14 กรกฎาคม [[พ.ศ. 2556]] รวมถึงเทปวันที่ 16 มีนาคม [[พ.ศ. 2557]]
 
=== [[แก๊งสามช่า]] ===
ผู้ใช้นิรนาม