ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาแบบอินเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(น่าจะใช้ว่าเว็บไซต์ เพราะเป็น inline citation แหล่งข้อมูลอื่น ตรงกับ external link และไม่อ้างถึงในบทความ)
[[ไฟล์:Ganesh mimarjanam EDITED.jpg|thumb|upright|[[Ganeshaพระพิฆเนศวร]], a deity common to Hindus, Jains, and Buddhists. Primarily a widely-worshipped Hindu deity, he plays a lesser role in other religions.[[เทพเจ้าฮินดู]]ที่เป็นที่เป็นที่บูชาทั่วโลก]]
[[ไฟล์:BuddhaTwang.jpg|thumb|160px|A Statue of [[Gautama Buddha|the Buddhaพระพุทธรูป]].]]
[[ไฟล์:Gomateswara.jpg|thumb|150px|A Statue of the เทวรูป[[Jainพระพาหุพลี]] deity [[Bahubaliพระอริหันต์]].ในศาสนาเชน]]
[[ไฟล์:Sikh Gurus with Bhai Bala and Bhai Mardana.jpg|thumb|145px|[[Guru Nanakคุรุนานักเทพ]] and the ten และสิบ[[Sikh Gurusคุรุในศาสนาซิกข์]] in a [[Tanjore painting|Tanjore]]-style painting from the lateภาพวาดช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19th century.]]
 
'''ศาสนาแบบอินเดีย''' ({{lang-en|Indian religions}}) คือ[[ศาสนา]]ที่มีต้นกำเนิดใน[[อนุทวีปอินเดีย]] ได้แก่ [[ศาสนาฮินดู]] [[ศาสนาเชน]] [[ศาสนาพุทธ]] และ[[ศาสนาซิกข์]]<ref group=web name = EB>Adams, C. J., [http://www.britannica.com/eb/article-38030/classification-of-religions Classification of religions: Geographical], [[Encyclopædia Britannica]], 2007. Accessed: 15 July 2010</ref> ศาสนาเหล่านี้ถือว่าเป็น[[ศาสนาตะวันออก]] แม้ศาสนาแบบอินเดียจะเกี่ยวพันกับ[[ประวัติศาสตร์อินเดีย]] แต่ก็ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในอนุทวีปอินเดียเท่านั้น ยังได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย<ref group=web name="EB"/>
 
==ความเหมือนและความแตกต่าง==
[[ไฟล์:Om.svg|thumb|left|120px|[[Aum]]]]
[[ไฟล์:Abraham Dharma.png|thumb|right|แผนที่แสดง[[ศาสนาอับราฮัม]] (สีชมพู) และศาสนาแบบอินเดีย (เหลือง) ในแต่ละประเทศ]]
 
 
===ความเหมือน===
[[ไฟล์:Om.svg|thumb|left|120px|[[Aumโอม]]]]
 
[[ศาสนาฮินดู]] [[ศาสนาพุทธ]] [[ศาสนาเชน]] และ[[ศาสนาซิกข์]] มีหลักการพื้นฐานบางอย่างร่วมกัน ซึ่งอาจตีความต่างออกไปโดนศาสนิกชนแต่ละกลุ่มและแต่ละปัจเจกบุคคคล{{sfn|Sherma|2008|p=239}} ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศาสนิกชนเหล่านี้มิได้ติดป้ายตนเองให้แตกต่างจากผู้อื่น หากแต่เห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทางวัฒนธรรมที่แตกสาขาออกมาแต่ร่วมรากเดียวกัน{{sfn|Lipner|1998|p=12}}
 
* {{Citation | last1 =Flood | first1 =Gavin | last2 =Olivelle | first2 =Patrick | year =2003 | title =The Blackwell Companion to Hinduism | place =Malden | publisher =Blackwell}}
* {{Citation | last =Jain | first =Arun | year =2008 | title =Faith & philosophy of Jainism}}
* {{Citation | last =Larson | first =Gerald James | year =2012 | title =The Issue of Not Being Different Enough: Some Reflections on Rajiv Malhotra’s Being Different | journal =International Journal of Hindu Studies (Vol. 16, No. 3, December 2012)}}
* {{Citation | last =Mallinson | first =James | year =2007 | title =The Khecarīvidyā of Ādinātha}}
* {{Citation | last =Michaels | first =Axel | year =2004 | title =Hinduism. Past and present | place =Princeton, New Jersey | publisher =Princeton University Press}}
* {{Citation | last1 =Sherma | first1 =Rita D. | last2 =Sarma | first2 =Aravinda | year =2008 | title =Hermeneutics and Hindu Thought: Toward a Fusion of Horizons | publisher =Springer}}
* {{Citation | last =Svarghese | first =Alexander P. | year =2008 | title =India : History, Religion, Vision And Contribution To The World}}
* {{Citation | last =Yelle | first =Robert A. | year =2012 | title =Comparative Religion as Cultural Combat: Occidentalism and Relativism in Rajiv Malhotra’s Being Different | journal =International Journal of Hindu Studies (Vol. 16, No. 3, December 2012)}}
{{refend}}