ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นเวลาของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ"

บทความเก่าก็ไม่แปลให้เสร็จก่อน มีมาใหม่แล้ว
(หน้าใหม่: เส้นเวลาของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ คือ เส้นเวลาที่บอกถึงประ...)
 
(บทความเก่าก็ไม่แปลให้เสร็จก่อน มีมาใหม่แล้ว)
* 9,000 Ma: Earliest [[Population I]], or Sunlike stars.
 
<!--
==ช่วงเริ่มแรกของระบบสุริยะ==
{{main|Formation and evolution of the Solar System|Nebular hypothesis}}
|[[Quaternary]]||2.6 Ma||Lt. ''quaternarius'' || "fourth" || This was initially deemed the "fourth" period after the now-obsolete "primary", "secondary" and "tertiary" periods.
|}
-->
 
==รายการอ้างอิง==