ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ Poopaemanita (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Aristitleism.ด้วย[[WP:iScrip...)
ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ นักเขียน นักข่าว ผู้กำกับ สถาปนิก วิศวกร หรือ บุคคลในแวดวง
 
* บุคคลที่มีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย มีการกล่าวถึงหรืออ้างถึงบ่อยครั้ง อย่างต่อเนื่อง
* บุคคลที่มีผลงานคิดค้นเทคนิคหรือทฤษฎีใหม่ และเป็นที่ยอมรับ
* บุคคลที่สร้างหรือมีส่วนร่วมสร้างงานอันสำคัญ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป อีกทั้งงานชิ้นนั้น ๆ จะต้องมีการกล่าวถึงในสื่ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น หรือมีการวิจารณ์กล่าวถึงในวงกว้างในช่วงเวลาหนึ่งหลาย ๆ ครั้ง
* บุคคลอันมีผลงานที่
** กลายมาเป็นอนุสรณ์สถานหรือวัตถุสำคัญ