ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครรัฐน่าน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 5000536 สร้างโดย Siripornhui (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5000536 สร้างโดย Siripornhui (พูดคุย))
 
== การปกครอง ==
น่านมีกษัตริย์จาก[[ราชวงศ์พูภูคา]]เป็นประมุข ปกครองตนเองแบบนครรัฐอิสระที่ถูกตั้งขึ้นด้วยเงื่อนไขท้องถิ่นที่มิใช่อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย<ref name="พัฒนา"/> และเนื่องด้วยที่ตั้งของน่านเป็นชายขอบของรัฐที่เข้มแข็ง<ref name="นครรัฐ"/> ประวัติศาสตร์ของน่านจึงมีความพยายามรักษาสถานะความเป็น "นครรัฐ" ให้อยู่รอด<ref name="นครรัฐ"/>
 
น่านเคยถูกพะเยายึดครองช่วงต้นศตวรรษที่ 19 และปลายศตวรรษนั้นก็กลับเป็นนครรัฐอิสระดังเดิม แต่จากการขยายอำนาจของอาณาจักรล้านนาและอยุธยาทำให้น่านสถาปนาความสัมพันธ์กับอาณาจักรสุโขทัย<ref name="นครรัฐ"/> แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากสุโขทัยก็ตามแต่เจ้านายในราชวงศ์กาวเองกลับแย่งชิงอำนาจกันเองทำให้รัฐขาดเสถียรภาพ จนเมื่อพันธมิตรอย่างอาณาจักรสุโขทัยสลายตัวและรวมเข้ากับอยุธยาในปี พ.ศ. 1981 ไม่นานหลังจากนั้นน่านเองก็สลายตัวและรวมเข้ากับล้านนาในปี พ.ศ. 1992<ref name="สลาย">สรัสวดี อ๋องสกุล. ''ประวัติศาสตร์ล้านนา''. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:อมรินทร์, 2552. หน้า 112</ref>
42,412

การแก้ไข